Aflysning af Årsmøde og hvad vi gør i stedet.

13. januar 2021 21:41 , af Chr. E. Christensen

Det kommer nok ikke som en overraskelse at vi nu på grund af de tilspidsede corona restriktioner aflyser årsmødet på tirsdag, som jo var udsat fra november.

Men friheden kommer jo tilbage til os når solen igen får magt – det er i hvert fald det vi regner med. Derfor skal vi også have gang i planlægning af aktiviteter til sommer.

Vi har sidste år haft 28 igennem roer 1 og der er nok ca. 10 andre der er indmeldt i klubben siden vi sidst har holdt årsmøde derfor lidt forklaring på hvordan klubben ”virker” – samtidig håber jeg også nogen af jer syntes det kunne være spændende at gå ind i udviklingen af klubben.

Hvad sker der egentlig på Årsmødet

Vi bruger normalt lidt tid på at se tilbage, men mere tid på at bringe forslag og ideer i spil til den kommende sæson. Desuden har vi en lidt speciel tilgang til deltagelse i klubbens udvalg idet man kan tilmelde sig og melde sig ud af udvalget på årsbasis. Udvalgene vælger selv formanden – som deltager i styregruppen som holder 2-4 møder pr. år. Vi har de sidste mange år haft 2 deltagere i Rodskov Gymnastik Forenings(RGF) bestyrelse (vi er en del ad denne). De to vælges på Foreningens generalforsamling som normalt er i januar, men i år er udsat til april.

Udvalgene

Vi har 6 udvalg nogen med en del opgaver, andre med færre. Det er:

  • Tur udvalg (tager sig af ture dagture og weekendture og andre aktiviteter der sker på vandet)
  • Arrangementsudvalg (tager sig af aktiviteter på ”land”, fx stander hejsning, gåture mv.)
  • Presseudvalg (gør Rodskov havkajak ”kendt” på div. Medier)
  • Instruktør og regeludvalg
  • Klubfaciliteter (arbejder på at få faciliteter til stranden)
  • Vedligeholdelsesudvalg (står for klargøring og reparation af kajakker)

Tilmeld dig et udvalg

Frem til den 1. februar kan du tilmelde dig et udvalg hvis du vil give et lille nap med i din forening. Dermed får du også mulighed for at præge udviklingen. Du svarer bare på dette nyhedsbrev eller skriver til
cecerte@gmail.com så kommer du med.

Udvalgene afholder hurtigst muligt efter 1. februar møde og vælger formand. Er du i et udvalg du vil ud af skriver du også. De nuværende formænd står for at indkalde til møde. Tænker mødet kan afholdes som onlinemøde eller som er ro- eller gåtur så vi overholder restriktioner – men det finder i helt sikkert ud af.