Kurser og kontingent

Tilmelding til kurser

 

Her kan du tilmelde dig kurserne Roer 1, Roer 2 og 1.hjælp. Licensfornyelse tilmeldes i aktivitetskalenderen, på den ønskede dag. 

Betaling direkte her på siden, med dankort, samtidig med tilmelding. 

BEMÆRK! Er du medlem så husk at være logget ind. ER DU NY, vil du først blive bedt om personoplysninger - i feltet Forædrekontakt bedes du opføre en kontaktperson i tilfælde af uheld. Skriv ikke mailadresse kun Navn og tlf. nr. 

Husk er der noget du er i tvivl om, så er vi ikke længere væk end din telefon - ring 3092 1719 el. 6177 6318

Kontingent og kursuspriser

For at kunne ro havkajak og deltage i klubbens kurser skal der betales basiskontingent. Basiskontingent udregnes på baggrund af alder, og om man har egen kajak. For nybegyndere kommer derudover et kursusgebyr, og for medlemmer kommer der et genfrironingsgebyr.

Priser

Gruppe/Hold

Klub

kajak

Egen

kajak

Basis ungdom (Op til 24 år)

410 kr.

260 kr.

Basis voksne (Over 24 år)

615 kr.

390 kr.

Licensfornyelse/Frironingsgebyr

200 kr.

200 kr.

Roer-1 kursus

800 kr.

 

Roer-2 kursus

800 kr.

 

Kajakhotel

 

150 kr

 

Priseksempler

Voksen nybegynder første år : 
Basis 615 kr. + Roer-1 kursus 800 kr. = 1415 kr.

Voksen andet år Roer-1:
Basis 615 kr. + frironingsgebyr 200 kr. = 815 kr.

Voksen andet år Roer-1 med egen kajak på hotel:
Basis 395 kr. + friro.gebyr 200 kr + hotel 150 kr. = 745 kr.

Læs iøvrigt om klubben regler under menupunktet regler

 

1.hjælp (8 timer incl. øvelser på vand)

Dato fastsat til 10. oktober 2020 (1. lørdag i efterårsferien)

Pris 550 kr.  

 

Kursusprogram for 1. hjælp 2020

0800 -1200 i klublokalet med god gulvplads

Førstehjælp ved hjertestop 
Kompetence efter endt uddannelse: Deltageren kan give Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning, både med og uden hjertestarter (AED). Deltageren kan lejre en bevidstløs person med normal vejrtrækning så frie luftveje bevares.

1200-1300

Frokost - incl omklædning og transport

1300 -1645 Udendørs stranden/havnen og i kajakkerne  

Førstehjælp ved ulykker 
Kompetence efter endt uddannelse: Deltageren kan planlægge og udføre de nødvendige handlinger, der tilgodeser egen og andres sikkerhed. Deltageren kan vurdere om den tilskadekomne har kritiske skader, der medfører problemer med luftveje, åndedræt eller kredsløb. Deltageren kan vurdere om der er behov for professionel hjælp, og tilkalde denne på et hensigtsmæssigt tidspunkt. Deltageren kan planlægge og udføre den livreddende førstehjælp, herunder sideleje, eller lejring ved symptomer på shock/kredsløbssvigt. Deltageren kan give psykisk førstehjælp til en tilskadekommen i forbindelse med ulykker.
Førstehjælp ved temperatur påvirkninger 
Kompetence efter endt uddannelse: Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varme- eller kuldepåvirkning af en person, uanset om påvirkningen er lokal på huden eller af kroppen.
Førstehjælp ved akut opståede sygdomme 
Kompetence efter endt uddannelse: Deltageren kan yde førstehjælp til de hyppigste akut opståede livstruende sygdomme.
Førstehjælp ved livstruende blødninger 
Kompetence efter endt uddannelse: Deltageren er i stand til at handle ved livstruende ydre blødninger.

1645-1700
Evaluering af kurset


 


DGI havkajakroer 1

Roer 1 uddannelsen består af

  • En introaften 4 timer incl. tur på vandet
  • 4 x 4 timer kursus - kursusbeskrivelse her til højre(kursus B og C er 2 aftener + 8 timer en lørdag)
  • 4 træningsture á ca 4 timer
  • aflæggelse af prøve på en træningsaften når man føler sig klar. Dog efter sidste kursusmodul

Man kan blive nøgleholder i løbet af 4 uger, hvis man starter med deltagelse på træningsturene umiddelbart efter påbegyndelse af kursus.

Kusus A  

Opstart tirsdag d. 19. maj. kl. 18.00. 

kursusdage tirsdage, 26., 28(to.) maj, 2. og 9.juni. (Fyldt)

 


Kusus B   

Opstart onsdag d. 27. maj. kl. 18.00. 

kursusdage onsdag, d. 3. og d. 10. + 8 timer lørdag d. 13. juni. (fyldt)

 

Kusus C  

Opstart onsdag d. 12. august. kl. 17.30. 

kursusdage mandag, d.17. og onsdag d. 19. + 8 timer lørdag d. 22. august (fyldt)

Licensfornyelse i Juni

Afholdes følgende datoer 16,17 og 19 juni, ca. 2-3 timer

Man tilmelder sig via aktivitestkalenderen - den dag man ønsker. Der er max antal på hver dag så vi ikke skal ud i flere hold og måske kommer til at fryse.

Alle med nøgle skal aflægge prøve hvert år senest 1.7. Kun bestået prøve giver ret til at beholde nøgle.


Roer-2 kursus

At opnå yderligere kompetencer og dermed rettigheder.

Krav for deltagelse: 

  • Roer-1 licens. 
  • Dokumentation for 75 km's roning inden for de sidste 12 mdr.
  • Derudover kræves 8 timers kursus i
    1. hjælp. for at få roer 2 licens (kan tages efter kurset)

Lør.-søn. 22.-23. august fra 8.00-16.00. 

Tilmeld Roer 2
Kursusprisen +800,- kr. opkræves ca 1 md. før kurset afholdes
+ prøve en aften sidst i august

Rul/Teknik 20/21 

12 tirsdage (19-20.30) og 5 morgentider lørdage (8.30-10.00) fordelt over vinteren langt flest efter jul(se aktivitetskalenderen), 6 kajakker, max 12 personer. Dvs. man deles 2 om en kajak. Hvor man kan træne rul, selvredninger, balance - ja alt havd du kan finde på eller lure fra nabokajakken.

Der er ikke instruktør på, kun en livredder. Så hvis man vil igang med rul anbefales det at starte med et 3½ times rullekursus. (Vi afholder i vinter 3. Den 17/1, 7/2 og 14/3).

For at kunne tilmelde dig skal du have tilmeldt og betalt enten 5 el. 10 gange herunder. Derefter går du ind i aktivetetskalenderen og booker dine tider. 5 gange = 250 kr, 10 gange =400 kr. (priser skal godkendes på møde 13. okt. Tilmelding ikke mulig før den 14)

 

Tilmeld 10 gange Tilmelding 5 gange