Generalforsamling i Rodskov gymnastikforening

14. april 2021 21:26 , af Chr. E. Christensen

Da Rodskov Havkajak er en underafdeling af Rodskov Gymnastikforening inviteres du også til generalforsamling. Lige nu er Lene Højlund og Chr. Christensen repræsentanter fra Havkajak i bestyrelsen.
Generalforsamling afholdes normalt i januar, men er i år udskudt pga. Corona. 

GENERALFORSAMLING I 2021:
TIRSDAG D. 27. APRIL 2021 kl. 18.30. (Bemærk tidspunkt)

Rodskov Gymnastikforening afholder Generalforsamling i følge vedtægter, Tirsdag d 27.4.21 kl. 18.30 ved Rodskov forsamlingshus. Pga. den aktuelle corona situation afholdes generalforsamlingen sandsynligvis udenfor.
Evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før på rodskovdorte@gmail.com.

Sæt kryds i kalenderen.