KLubbens regler

Klubbens regler

Med Havkajakroer-1-licens fra Rodskov Havkajak, kan du få udleveret nøgle til klubbens faciliteter og kajakker. Og under hensyntagen til klubbens bestemmelser om sikkerhed - og regler i øvrigt - frit benytte klubbens kajakker.

Frironing skal fornys senest 1.7 efterfølgende år.

Genfrironing består af valgfrihed mellem 150 m svømning med kajak, svømmeprøve på 400 m i havet, eller 600 m i svømmehal. Derudover skal vises en selvredning samt 2 makkerredninger, hvor man hhv. er redder og forudlykket.

Aldersafhængige regler 

Regler for friroede i Rodskov Havkajak over 18 år

Er du over 18 år må du ro ud alene. Tager du 'ikke friroede' med, skal der være 1 friroet pr. ikke friroet  Friroede må tilbyde ikke medlemmer én og kun én prøvetur.

Regler for friroede i Rodskov Havkajak under 18 år

Du må kun ro ud 2 og 2 friroede, hvis Klubben har fået skriftlig tilladelse fra dine forældre. Du må aldrig tage 'ikke friroede' med.

Medlemskategorier

Basis

Basiskontingent giver ret til at ro i klubbens kajakker under iagttagelse af klubbens regler.
(Du kan kun ro sammen med en friroet - ikke alene.)

Havkajakroer-1

Til denne kategori hører medlemmer friroet fra Rodskov Havkajak eller med godkendt frironing fra en anden klub.

Muligheder: Du må ro i kystnært og kendt farvand (fra  ishuset ved Kalø Slotsruin til Studstrupværket), max. 300 m. fra land., og i perioden 1.5-31.10.

Gæster: Se note om gæster.

Genfriroes senest 1.7 efterfølgende år.

Færdigheder: Se DGI-havkajakroer-1

Udleveres ved kursusstart: Rokort (kategori 0), manual, træningspas, Logbog, Checkliste & Regler

Certifikat (Frirokort) og Nøgle: Frirokort udstedes og nøgle udleveres til klubbens kajakker, når der kan dokumenteres deltagelse i 5 træningsture med instruktør.

Medlemmer under 18 år Skal aflevere samtykkeerklæring fra forældre.

Havkajakroer-2

Forudsætninger: Havkajakroer-1-certifikat. plus du skal kunne dokumentere 75 km's roning inden for sidste 12 mdr. & 6 timers kursus i 1. hjælp.

Muligheder, farvand: Du må ro i danske farvande i perioden 1-5 til 31-10 og i vinterhalvåret i kendt farvand *).

Muligheder, ture: Max 1 med minimum roer 1-licens, I kendt farvand *).

Gæster: Se note om gæster.
Gæstens kategori: Roer du i "roer-1 farvand" er der ingen krav til gæsten. Roer du i "roer-2 farvand", med de extra muligheder som roer-2 giver dig, skal gæsten ha' roer-1 licens.

Genfriroes senest 1.7 efterfølgende år.

Nøgle udleveres til klubbens kajakker.

Færdigheder: Se DGI-havkajakroer-2.

Certifikat (Rokort) udstedes efter gennemført kursus og bestået eksamen.
Medlemmer under 18 år Skal aflevere samtykkeerklæring fra forældre.

 

*) Kendt farvand, er ikke noget bestemt område, men et farvand, hvor du på forhånd kender specielle temperaturer, vind og strømforhold, samt færdselsregler på vandet.

Når du tager ud

Markering, inden der sejles ud
 • Logbog i klubhus skal udfyldes med:
  Navn, dato, klokkeslet. Desuden forventet turplan og forventet hjemkomst.
  For ikke medlemmer angives navn, tlf.nr., adresse, kontaktpersonnavn og - tlf.nr.
 • Rokort placeres i kassen UDE.
Markering ved hjemkomst
 • Logbog udfyldes med hjemkomst-tidspunkt mm..
 • Rokort flyttes tilbage til kassen HJEMME.

Når du tager ud

Markering, inden der sejles ud
 • Logbog i klubhus skal udfyldes med:
  Navn, dato, klokkeslet. Desuden forventet turplan og forventet hjemkomst.
  For ikke medlemmer angives navn, tlf.nr., adresse, kontaktpersonnavn og - tlf.nr.
 • Rokort placeres i kassen UDE.
Markering ved hjemkomst
 • Logbog udfyldes med hjemkomst-tidspunkt mm..
 • Rokort flyttes tilbage til kassen HJEMME.

Note om gæster

Max. 1 given person 1 gang. Herefter skal gæsten enten ha' tegnet basismedlemsskab (klubkajak) eller også skal gæsten betale 100 kr. (kl. 8-17 eller 17-22) eller 150 kr. (kl. 8-22)  pr. gang ved at skriver navn, alder og adresse i logbog. Kasserer udsender derefter opkrævning.

Sikkerhed til søs

Roer 1: Obligatorisk læsning.

Læs følgende 2 pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd: