Ordinær geeralforsamling

13. januar 2017 22:14 , af Chr. E. Christensen

Torsdag den 26.1 kl 19.30  

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Rodskov GF

Torsdag den 26.1 kl 19.30 i forsamlingshusets legestue

Dagsorden ifølge vedtægterne
1: valg af dirigent
2: beretning
3: godkendelse af revideret regnskab
4: indkomne forslag
5: valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
6: eventuelt

Forslag der af herudover af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, må i skriftlig form tilsendes foreningens bestyrelse senest 4 dage før generalforsamlingen.

OBS OBS: bestyrelsen mangler et nyt medlem, gerne med interesse for gymnastikafdelingen.

Mvh Bestyrelsen