Turkalender (opdateret) for sæsonens faste ture.

19. februar 2024 15:20 , af Chr. E. Christensen

Turudvalget har holdt møde og langtidsplanlagt datoer for sæsonens faste ture.

Der er lidt opdatering af ture - hermed opdateret liste.

Weekend ture:
Forårstur: 7/6 til 9/6  Øhop Sydfyn - (Rantzausminde) Hjortø, Skarø, - Planlægger: Karsten 
(rettet 29/1)

Sensommer: 16-18/8 Møns klint. Planlægger: Sune 

Dagsture:
9/5 Barsø Rundt. Udgang fra Tormaj -– Planlægger: Anne Marie og Pernille

5/10 Udgang fra Sandbjerg Vig, enten mod Juelsminde eller mod nord – Planlægger: Pernille 
Rettet 19/2 1. hjælps kursus kun muligt den planlagte weekend

31/8 Tur for begyndere og andre der har lyst til Skanderborg sø. Planlægger: Pernille 
Endeligt fastlagt 19/2

Plus spontane ture i nærområdet som slås op med kort varsel. Fx Helgenæs rundt, Rundt om Hjelm og flere ideer var oppe – så glæd jer.

Sæt kryds i kalenderen – vi gav håndslag på at holde fast i datoerne og skulle vi ud i en flytning giver vi besked hurtigst muligt